Oversigt over kommende arrangementer i borgerforeningen

BORGERFORENINGEN

I Kølsen har vi en Borgerforening som er stiftet i 1962 blandt andet med det formål at skaffe gadelys til Kølsen.

I dag arbejder Borgerforeningen mest som en festforening.

Der afholdes følgende faste arrangementer årligt:

• Januar – generalforsamling med fællesspisning

•  juni – Sankt Hans bål med fællesspisning

• 3. lørdag i august - sommerfest

• November Mortens aften

• December - julestue med  juletræ, julemand og LuciaoptogDertil kommer nogle mindre faste arrangementer:


Der er par gange om året fællesspisning i Vorde menighedshus.

Der kan også være andre aktiviteter. Vi har prøvet at lave bolchekogning og aften gåture i omegnen, besøg i Bunker 7 i Finderup, rundvisning i Foulum, arrangement i Domkirken, fastelavnsfest for børn og voksne mv
 
Det årlige kontingent udgør p.t. 125 kr. pr husstand og 50 kr for enlige.

 

Venlig hilsen

Kølsen Borgerforening