Oversigt over kommende arrangementer i borgerforeningen

Kølsen historier fra 40 ’erne  og 50’erne ved Arne Stigsen

Arne Stigsen er født på gården Lundsgaard, hvor hans bror og svigerinde (Ole og Marianne) nu bor.

Arne Stigsen havde sagt ja til at fortælle interesserede Kølsenborgere om sine erindringer fra 40’erne og 50’erne, og han mente at der ca. var 150 indbyggere på det tidspunkt.

 

Lidt om landbrug

I 1948 var der 18 landbrug, de var mellem 8 – 75 tøndeland (dvs. ca. 4 ha – 42 ha).

Den der havde flest køer havde 22 køer, og en Karl Pedersen havde 3 køer, der var ingen traktorer i Kølsen på det tidspunkt. Der var en af gårdene, der havde en malkemaskine, og det var ved naboen til Lundsgaard (Ove Lundsgårds forældre)

På Brunbankevej 53, hvor Egon Olsen boede (nu Berith og Henrik), denne gård ligger lige op til engen, og der var storkerede på taget, og der var altid storke i reden hver sommer.

På en anden gård boede Karl og Karoline Lundsgård, Brunbankevej 48 (i dag bor Gerda Lundsgård på gården, hendes afdøde mand Kresten var søn af Karl og Karoline). Karl var gårdmand og hestehandler, han samarbejdede med en hestehandler fra Skals, der var 12 køer, og de havde 2 karle og 1 pige. En af deres børn var nok den første i Kølsen, der fik en studentereksamen. Og da Karl var hestehandler fik sønnen en ridehest, som han kunne ride på til Viborg ind til Katedralskolen, men det var vist lettere med en cykel, som sønnen derfor foretrak.

Alle der har set Matador ved at hver by har en grisehandler, det var der selvfølgelig også i Kølsen, grisehandleren boede Hvidbjergvej 10 (nu Bente og Hans) her kunne man så bestille torvegrise, som grisehandleren leverede i bil. Og der gik historier om hans tegnebog, som han vist gerne viste frem,  for den var meget stor og fyldt med penge.

På Skjoldsborggård Kølsenvej 57 (nu Elin og Asger) boede en anden landmandsfamilie, Auguta og Jens Peter Skov. Jens Peter var hjemmeslagter, og Augusta var områdets ”jordemoder”, de var dog to der hjalp til ved fødsler,  Marie Nielsen fra Kølsengårde bistod også.

 

Kølsen Mølle

 Der var en mølledam bagved den nuværende hovedbygning på Møllen, som drev vandmøllen, men der var dog kun nok vand til at møllen kunne køre i 4 timer. Hvis landmænd ikke kunne betale for at få malet kornet, så tog mølleren 1/18 del af melet i betaling. Vandmøllen stoppede med at male korn i 1947, men møllehjulet blev først taget ned i 50’ erne.

Møllen havde 3 lastbiler, og der var også et landbrug med køer, der hørte til møllen. Mølleren arbejdede meget i brunkul og tørv som blev hentet bla i Søby brunkulslejer.  Den gamle møller Kjeld Stigsen overtog Kølsen mølle efter sin far i 1945.

Mølleren solgte også radio og fjernsyn, så det var en alsidig forretning, selvom det var foderstof til landbruget, der var det vigtigste.

 

Handlende i Kølsen

Købmanden var på hjørnet mellem Brunbankevej og Kølsenvej. Og det var en fin butik, hvor der især om fredagen kom mange, for da var butikken et samlingssted, for butikken havde åbent til ca kl 20 eller 21, og så kom områdets karle og købte lidt sæbe, måske brylcreme og i hvert fald for at få en snak.  

Ikke langt fra købmanden var der en iskiosk og brødudsalg, de solgte Hama flødeis, der gik under navnet ”hammer og knivtang is” ifølge Ove Lundsgård. Butikken var ejet af Eva og Anton skov, og lå på Kølsenvej 53

Udover dette var der også iskiosk (men her har referenten ikke styr på hvor)

Desuden kom der brødbiler en gang om ugen, og der kom både en fra Løgstrup, en fra fællesbageren  i Viborg og også en brødbil fra Skals. Brødbilerne havde deres faste kunder, som de kørte rundt til, og hvor man så kunne købe rugbrød, franskbrød og kager.

 

Transport

Der var 4 biler i Kølsen, men der var bustrafik til Viborg, det var hver onsdag og vist også lørdag, bussen holdt ved købmanden, og der var afgang om formiddagen og så kunne man nå at handle og så kørte bussen hjem igen.

Og så var der selvfølgelig også toget, der afgik nede fra engen, og herfra var der jo tog direkte til Viborg og Løgstør, men dermed også mulighed for at rejse længere væk.

Ved banen var der et Ledvogterhus og i starten også en ansat som ledvogter, og der var hus med ventesal!!

Derudover var der også Kølsen turistfart.

 

Håndværk

Der var en smed, som havde til huse i det der nu er Astas logi. Smeden skoene mange heste, og det var hårdt arbejde, så det var især de unge smede, der klarede dette, mens den gamle smed mere stod og smedjede. 

Og så var der en tømmer, det var Søren Tømrer, Kølsenvej 59 (nu Randi og Heine), han var kendt for at lave noget meget solidt arbejde, men måske ikke så meget snedker arbejde. Søren tømrer var også biavler.

Sadelmager og skomageren havde sin forretning på Hvidbjergvej 7 (hvor der i dag er nybygget træhus Lillan og John), her kunne landmændene bla. få lavet bindesejl til sejlbinderen, og så selvfølgelig også lavet og repareret seletøj til hestene.

Da der skulle bygges jernbane i 18XX skulle der bruges dygtige stenhuggere til bla.  at bygge bro over Skals å, og på denne måde kom den svenske stenhugger Vitsstrøm til Kølsen, han boede Kølsenvej 55 (nu Flemming)

 

Sportspladsen

Ja, det har der skam også været i Kølsen. Det var på græsmarken langs Kølsenvej efter Kølsenvej 53. Her er der spillet meget håndbold og både Ove Lundsgård og Anker har spillet en del på pladsen, og det var ikke bare sådan lidt spil engang i mellem, for først i 50’erne blev Kølsen Amtsmestre i håndbold!!

Derfor var der selvfølgelig også hvert år en sportsfest. Sportspladsen blev nedlagt i ???, for der var kommet en fin bane i Lyngsø (Lyngsø IF) ved forsamlingshuset (ved krydset Brunbankevej – Lyngsøvej). I Lyngsø var der også gymnastik i forsamlingshuset.

 

Tivoli

Hver sommer kom der en omrejsende tivoli forbi, og de etablerede sig tæt på sportspladsen, for enden af Kølsenvej 57 (nuværende brændestabel og lille hestemark). Tivoli medbragte 3 luftgynger, et skydetelt, og noget med bolde, som man kunne ramme et eller andet med og så havde de en grammofon, så der har helt sikkert været festligt!

 

Missionshus

Ja, var det med tivoli og håndbold ikke tilstrækkeligt, så var der også et missionshus i Kølsen. Det lå på hjørnet af Kølsenvej og Hvidbjergvej, Anker kunne bla. Huske, at han havde været til juletræ ved pastor Jensen i missionshuset, men det var ikke så spændende. Missionshuset blev nedlagt nok først i 60’erne, det var landmand Niels Mousten, der sørgede for at det faldefærdige hus blev væltet, og bænke og borde fordelt ud til de i Kølsen, der kunne bruge det (der ligger stadig en gammel en på loftet hos os!)

 

Centralen

Ingeborg styrede i mange år byens telefoncentral, og hun boede Kølsenvej 56 (nu Susanne og Henrik)

 

Skole

Der har været en skole i Kølsen placeret tæt på  Brunbankevej 42, men det er uvis, hvornår den blev nedlagt. Men der blev bygget skole ca.  i 1905 i Lyngsø, og så var der også skole i Vorde.

 

Fjorden

Ved fjorden var der kun lidt rørbevoksning, der var sandstrand dengang, og Arne Stigsen huskede, at de ofte badede i fjorden, og det var et sted, hvor de mødtes i godt vejr.

Der var også et par erhvervsfiskere, Sigvald og Peter, de fangede ål og laks, som de solgte. Laksen blev fanget i en lakse ruse, og de fangede mange laks, laksen blev lagt på is og sendt med tog fra Skals til København. Og de arbejdede kun om sommeren, så de må have tjent godt. Der blev også fanget sild i fjorden, og hvis de ikke kunne sælges friske, solgte de sildene til landmænd, som brugte det til svinefoder.

Ved fjorden var der et lille fiskerhus og et sted, hvor de kunne tjære garn.

 

Andre anekdoter fra Kølsen

Dorthea og Peter Laursen, havde gården Brunbankevej 42 (nu Ida og Arne) og Dorthea og Peter flyttede over i aftægtshuset Brunbankevej 42 ( nu Irene og Anna Kirstine) . Peter havde sygekassen, og det betød, at alle skulle indbetale penge til sygekassen hos ham. Hans kone Dorthea var nok lidt speciel og havde vist gigt af en slags, for at afhjælpe dette havde hun fået et råd om at det ville gå over, hvis hun byggede en høj, så hun kunne se domkirken i Viborg. Dette arbejde gik Dorthea derfor i gang med, hun indsamlede græstørv som hun bar eller cyklede med hjem og skabte en høj med hænderne, hvor man kunne se til Viborg domkirke og flere af de andre kirker i byen. Det forgik sidst i 40’erne og først i 50’erne og det vakte også opmærksomhed udenfor Kølsen, idet det var i Billedbladet, og efterfølgende kom der adskillige nysgerrige forbi. Skulle du have lyst til at se højen skal du gå på den lille markvej der går op bagved Kølsen og som starter ved Brunbankevej XXXX

Dorthea havde mange gøremål, om sommeren når køerne hver dag efter malkning blev drevet i engen, så indsamlede Dorthea hver morgen kokasser, hun cyklede rundt og samlede det sammen i spande, kokasserne blev brugt til gødning, idet hun havde et drivhus  med bla. vindruer og et lille gartneri.

 

Titanic

Hans Givert kom fra Kølsen, Brunbankevej 42, og han omkom sammen med ca. 1500 andre med forliset af Titanic. Dette kan der læses mere om i bogen: ”Titanic – De Danske Fortællinger” af Jesper Hjermind.

 

Tørv og mågeæg

Ude på Stensigvej bag Stensiggård er der flere moser, og her var der altid en del mågereder, som områdets børn indsamlede mågeæg fra, som de spiste eller solgte til bageren.

Og ved Lyngsø blev der gravet tørvemos, som blev solgt til fyring.

 

Dette er skrevet efter min bedste hukommelse fra aftenen – tilføjelser og rettelser modtages gerne. Elin Maagaard